Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

Pomoc detektywistyczna w wywiadzie gospodarczym

Opracowała: Magdalena Pławińska, prywatny detektyw.

Rozpoczęcie współpracy z nowym kontrahentem jest ryzykiem dla każdego przedsiębiorstwa. Inwestycja zasobów firmy zawsze wiąże się z zagrożeniem strat finansowych. Przedsiębiorcy szukają  sposobów na ograniczenie takiego ryzyka i co raz chętniej sięgają po pomoc prywatnych detektywów.

Profesjonalna agencja detektywistyczna jest w stanie zweryfikować wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego. Praca nad wywiadem handlowym rozpoczyna się od zbierania informacji z oficjalnych źródeł, już na podstawie tych danych można wyciągnąć wnioski o kondycji przedsiębiorstwa, jego sytuacji prawnej i warunkach funkcjonowania.

Co zawiera raport przygotowany przez detektywa?

Sporządzenie takiego raportu, to wiele godzin żmudnej pracy na weryfikacji danych. Prawidłowo przygotowane sprawozdanie powinno uwzględniać kwestie:

  • czy dane jakimi posługuje się kontrahent widnieją w rejestrze,
  • czy działalność prowadzona przez kontrahenta jest zarejestrowana,
  • czy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne względem danego podmiotu,
  • czy kontrahent współpracuje z innymi firmami,
  • czy podmiot jest w posiadaniu nieruchomości i ruchomości,
  • jak przebiegała dotychczasowa działalność.

Tak przygotowane dokumenty dają realny ogląd sytuacji i minimalizują możliwość utraty środków. Takie działanie może mieć też charakter prewencyjny. W przypadku niepowodzenia współpracy i problemów z kontrahentem takie dokumenty mogą ułatwić proces windykacyjny. Wywiad gospodarczy to również doskonała sposobność na merytoryczne przygotowanie się do negocjacji biznesowych.

Pewność transakcji dla Twojej firmy

Wybór odpowiedniej agencji powinien być przemyślany, warto zwrócić uwagę na doświadczenie i zakres działalności biura. Rzetelna agencja nie pozwoli sobie na nielegalne i nieetyczne działania, co uchroni nas przed posądzeniem o szpiegostwo gospodarcze.

Nie ma wątpliwości, że w dobie dzisiejszego rozwoju gospodarczego i agresywnej konkurencji wybór kontrahentów to kluczowa kwestia dla stabilności firmy. Wywiad gospodarczy przeprowadzony przez prywatnego detektywa z pewnością pomoże w podjęciu odpowiednich decyzji biznesowych.