Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

Sprawy spadkowe a pomoc prywatnego detektywa

Opracowała: Magdalena Pławińska, prywatny detektyw.

Zbieranie dowodów w sprawach spadkowych wymaga szczególnego wyczucia i profesjonalizmu, dlatego pomoc prywatnego detektywa może okazać się niezbędna. Amatorskie działanie może mieć odwrotny skutek, bardziej zaszkodzić niż pomóc w sprawie. Pamiętajmy, że jedynie licencjonowany detektyw ma prawo do przetwarzania danych osobowych. Co więcej, nieumiejętne pozyskiwanie informacji może negatywnie wpłynąć na nasze relacje z członkami rodziny.

Jak wygląda postępowanie w sprawie spadkowej?

Jeśli zmarła osoba pozostawiła prawomocny testament, wola zmarłego ma zupełne pierwszeństwo w stosunku do dziedziczenia ustawowego. Jeśli odpowiedni dokument testamentowy nie został spisany, spadek rozdzielany jest według założeń dziedziczenia ustawowego. Mienie rozdzielane jest względem dzieci, wnuków, prawnuków i małżonków. Majątek osób bezdzietnych automatycznie przechodzi w ręce małżonka, rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych. Pomimo jasnego prawa, sprawy spadkowe w niektórych przypadkach bywają skomplikowane w takim stopniu, że wynajęcie prywatnego detektywa okazuje się jedynym rozwiązaniem.

Prywatny detektyw pomoże w sprawdzeniu spadkodawcy

W przypadku spraw spadkowych, prywatni detektywi zajmują się głównie sprawdzaniem statusu spadku. Należy być ostrożnym, gdyż spadek nie zawsze oznacza przypływ gotówki, skład majątku spadkodawcy to również jego długi. Sprawdzona agencja detektywistyczna, sprawdzi zobowiązania i wysokość zadłużenia spadkodawcy. Sprawy tego typu warto powierzyć profesjonalnym prywatnym detektywom, nie wszystkie informacje uda nam się zdobyć jako osoby prywatne, część potrzebnych danych jest bowiem niejawne. Prywatny detektyw przygotowuje kompleksowe informacje: stan rachunków bankowych, posiadane nieruchomości, wartość pojazdów oraz wszelkie zobowiązania względem wierzycieli. Zebrane informacje i całościowy obraz sytuacji pomoże w podjęciu decyzji. Jeśli mamy świadomość co do trudnej sytuacji majątkowej spadkodawcy, możemy zrzec się dziedziczenia. Jeśli odpowiednio wcześniej podpiszemy stosowny akt notarialny, w przypadku śmierci spadkodawcy nie będziemy zobligowani do brania udziału w postępowaniu spadkowym.

Pomoc detektywa w odnalezieniu spadkobiercy

Zdarzają się sytuacje w których rodzina nie posiada informacji o miejscach pobytu spadkobierców. Te przypadki dotyczą najczęściej sytuacji w których zależy nam na odnalezieniu członka rodziny, gdy dane spadkobiercy są nieaktualne, bądź niepełne. Gdy sprawa dotyczy dziedziców beztestamentowych, detektyw skupi się na poszukiwaniach najbliższego z żyjących krewnych. Prywatny detektyw szybko ustali miejsce pobytu, miejsce zamieszkania poszukiwanej osoby, co umożliwi przeprowadzenie postępowania spadkowego.