Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

Nieuczciwa konkurencja – pomoc prywatnego detektywa

Opracowała: Magdalena Pławińska, prywatny detektyw.

Jeśli podejrzewamy, że prowadzona przez nas firma narażona jest na nieuczciwą konkurencję, należy jak najszybciej podjąć zdecydowane kroki. Szybka reakcja pomoże uchronić kapitał firmy przed niepotrzebnymi stratami finansowymi. Już przy pierwszych podejrzeniach warto rozpocząć monitoring firmy, która prawdopodobnie korzysta z naszych zasobów technologicznych, bądź wykorzystuje nasze pomysły.

Bezpieczny rozwój firmy a pomoc prywatnego detektywa

Należy pamiętać, że nielegalne przekazywanie informacji, które są tajemnicami przedsiębiorstwa (czy też sprzedaż tajemnic handlowych) naraża pokrzywdzone przedsiębiorstwo na ogromne straty finansowe, a niekiedy nawet bankructwo. W związku z zagrożeniem wszystkie firmy z ugruntowaną pozycją na rynku winny zabezpieczać się przed konsekwencjami utraty wartościowych danych i poufnych informacji.

pomoc prywatnego detektywaZabezpieczeniu służyć mogą odpowiednie klauzule czy umowy, zasady konkurowania regulowane są przez Ustawę z dn. 16.04.2013 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W wypadku podejrzeń o nieuczciwą konkurencje poszkodowana firma ma prawo wstąpić na drogę sądową oraz chronić swoje interesy, wraz ze stosownymi roszczeniami.

Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą to pokrzywdzony musi przedstawić dowody nieuczciwej konkurencji. Zwrócenie się o pomoc do agencji detektywistycznej, która ułatwi gromadzenie dowodów, często okazuje się jedynym słusznym rozwiązaniem. 

Praktyki nieuczciwej konkurencji

W swoim działaniu prywatny detektyw skupi się na wykryciu niedozwolonych praktyk, które klasyfikowane są jako przejawy nieuczciwej konkurencji. W tej kategorii znajduje się: nakłanianie pracowników do łamania warunków umowy, szykanowanie firmy, umieszczanie w mediach nieprawdziwych informacji – szkodzących wizerunkowi marki, kopiowanie i naśladowanie produktów (które poprzez zbliżony wygląd, wprowadzają klienta w błąd), bezprawne oznaczanie produktów daną marką, szeroko rozumiany inwazyjny marketing oraz organizacja sprzedaży lawinowej.

Dowody w sprawie sądowej

Detektyw przeprowadzi wywiad wśród wspólników i osób zatrudnionych, dokona niezbędnych ustaleń w siedzibie konkurencyjnej firmy, przeanalizuje dokumenty i dostępne informacje. Takie działania pozwolą ustalić niezbędne dane osób i firm powiązanych z nielegalnymi działaniami, pomoże to w lokalizacji źródła dystrybucji i marketingu wątpliwych produktów. Zgromadzony materiał np. w postaci fotografii czy nagrań video z powodzeniem posłuży przed sądem jako pełnoprawny dowód. Warto pamiętać, że pokrzywdzony przedsiębiorca ma prawo domagać się publikacji odpowiedniego oświadczenia w mediach oraz rekompensaty. Współpraca z prywatnym detektywem pomoże zabezpieczyć poufne informacje, zweryfikować podejrzenia i zabezpieczyć firmę przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.