Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

Materiały dowodowe zebrane przez prywatnego detektywa

Opracowała: Magdalena Pławińska, prywatny detektyw.

Detektyw w swojej działalności zawodowej zobligowany jest do kierowania się zasadami etyki oraz do przestrzegania prawa. Każdy prywatny detektyw prowadzący śledztwo zmuszony jest do przestrzegania praw wolności człowieka. Tym samym, wszystkie dowody zebrane w wyniku naruszenia przepisów nie mogą służyć jako legalny materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.

Legalność zebranych materiałów dowodowych

Niedozwolone jest wykorzystywanie metod zarezerwowanych dla policji, prokuratury czy innych organów ścigania. Oczywiście, licencjonowanym detektywom przyznane są większe prawa w odróżnieniu od zwykłych obywateli. Zdjęcia i filmy zgromadzone przez prywatnego detektywa służą jako pełnoprawny materiał dowodowy. Natomiast materiały zebrane dokładnie w ten sam sposób, ale przez osobę nielicencjonowaną, mogą zostać niedopuszczone przez sąd, ze względu na źródło. Detektyw posiada prawo do gromadzenia dowodów w sprawach karnych, musi jednak wcześniej powiadomić odpowiednie organy o swoich działaniach. Zdarza się, że adwokaci polecają pracę prywatnych detektywów. To spora oszczędność czasu i niepotrzebnych nerwów. Zgromadzone dowody przyśpieszą sprawę i mogą zaważyć na jej rozstrzygnięciu. 

praca detektywa

Prywatny detektyw a sprawa rozwodowa

Praca detektywa w powszechnej świadomości kojarzy się ze śledztwem i zdobywaniem dowodów na zdradę małżeńską. Wynajęcie profesjonalisty przez jedną ze stron sprawy rozwodowej jest dość powszechną praktyką. Praca prywatnego detektywa i zbieranie dowodów zdrady jest często elementem przesądzającym o uznaniu winy partnera. Zdjęcia, nagrania wideo, bądź sprawozdania z obserwacji detektywistycznej służą jako niepodważalne dowody i są pełnowartościowym materiałem procesowym. Udokumentowanie zdrady, patologicznych zachowań (nałogów, przemocy, agresji, podwójnego życia) daje realne szanse na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie. Cała dokumentacja mieści się w formie pisemnego sprawozdania, załączonych fotografii i materiałów wideo. W niektórych przypadkach detektyw bierze udział w procesie jako świadek, składając zeznania pod przysięgą.

Sprawy alimentacyjne

Pomoc detektywa jest nieoceniona również w przypadku spraw alimentacyjnych. Celowe zaniżanie przychodów, ukrywanie dodatkowego miejsca pracy oraz osiągniętych zarobków są powszechnymi sposobami na uchylanie się od płacenia alimentów. Ustalenie nieudokumentowanych źródeł dochodów małżonka oraz przedstawienie ich przed sądem pomoże w wyegzekwowaniu większych należności. Licencjonowany detektyw zna prawo i procedury postępowań sądowych, potrafi pozyskać informację w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane przez stronę w sądzie. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, dlatego zawsze warto poprosić o pomoc profesjonalistę z uprawnieniami.