Prywatny Detektyw Poznań |
Telefon: (+48) 795 921 021 |
E-mail: magdar@interia.eu |
Magdalena Pławińska

Zdrada małżeńska – jak udowodnić zdradę?

Niewierność współmałżonka jest zawsze bardzo bolesna. Trudność rozstania to nie tylko ból spowodowany zdradą, lecz również konieczność podziału majątku oraz opieki nad dziećmi. Czy dowody niewierności pomogą podczas sprawy rozwodowej? Jak udowodnić zdradę małżeńską przed sądem?

Zdrada jako powód do rozwodu

Zdrada małżeńska - jak udowodnić zdradę?

Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa – dowody, potwierdzające niewierność partnera przesądzają o rozwodzie z orzekaniem o winie. Dla wielu osób ustalenie wierności swojego małżonka jest bardzo ważne, dlatego coraz więcej takich zleceń mają pracownicy agencji detektywistycznej. Jak wygląda prowadzenie takiej sprawy przez detektywa?

Zdobycie dowodów zdrady małżeńskiej przez detektywa stanowi kluczową rolę w sprawach rozwodowych. Rozwód w takiej sytuacji jest zawsze z orzeczeniem o winie, a niewierny małżonek jest zobligowany do płacenia alimentów nie tylko na dzieci, lecz także na byłego partnera. Wyrok w rozwodzie z orzeczeniem o winie jest pewnym rodzajem zadośćuczynienia wyrównujący stopę życiową małżonków. Zazwyczaj kwota alimentów oscyluje w okolicy kilkuset złotych i jest przyznawana tylko na okres pięciu lat. Jeśli małżonek wstąpi w nowy związek małżeński, utraci możliwość otrzymywania alimentów.

Jak udowodnić zdradę współmałżonka?

Zdrada małżeńska jest jedną z częstszych spraw z którymi muszą zmierzyć się pracownicy agencji detektywistycznej. W zależności od potrzeb klienta doświadczony detektyw może nie tylko dostarczyć, ale przede wszystkim udokumentować wiele cennych informacji dla swojego klienta. W zależności od jego potrzeb detektyw może wskazać, iż współmałżonek klienta:

 • w sposób celowy unika podjęcia pracy i łożenia na rodzinę,
 • nie uczestniczy w życiu rodzinnym bądź dopuścił się porzucenia rodziny,
 • posiada skłonności do agresji.

Pracownik agencji detektywistycznej, który został wynajęty do zbadania zdrady małżeńskiej ma prawo do wykonywania czynności m.in.

 • obserwacji współmałżonka,
 • sprawdzenia czy współmałżonek nie przebywa aktualnie w nieformalnym związku,
 • ustalenia tożsamości świadków, którzy mają informacje na temat sprawy,
 • ustalenia wszelkich informacji na temat kochanki/ kochanka.

Prywatny detektyw ma bardzo wiele możliwości, aby uzyskać informacje na temat zdrady małżeńskiej. Oprócz standardowych informacji detektyw bardzo często przeprowadza także wywiad środowiskowy, który często owocuje uzyskaniem dodatkowych, wręcz kluczowych informacji dla sprawy. Klient może się zdecydować również na inne działania operacyjne np.

 • obserwacje osób z najbliższego otoczenia współmałżonka,
 • ujawnienie majątku podejrzanej osoby,
 • stworzenie sieci kontaktów kochanka/ kochanki współmałżonka,
 • wywiad środowiskowy na temat kochanka/ kochanki.

Udowodnienie zdrady w sądzie – jak to zrobić?

jak udowodnić zdradę? - pomoc prywatnego detektywa

Wielu prawników podczas spraw rozwodowych poddaje w wątpliwość legalność pracy prywatnego detektywa oraz możliwość wykorzystania w sprawie zebranych przez niego dowodów. Klient powinien zawsze pamiętać, iż praca detektywa opiera się tylko i wyłącznie na twardych dowodach, nie na domysłach czy poszlakach.

Korzystając z usług licencjonowanej agencji detektywistycznej można mieć pewność, iż informacje zostały zdobyte nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem, lecz przede wszystkim w sposób etyczny. Tylko dowody zdobyte zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną dopuszczone w trakcie procesu sądowego. Często to właśnie one przesądzają o wyniku danej sprawy rozwodowej.

Jak żyć po udowodnieniu zdrady małżeńskiej?

Dobre agencje detektywistyczne pomogą nam nie tylko odpowiedzieć na pytanie jak udowodnić zdradę, ale również oferują wsparcie psychologiczne dla osób, dotkniętych problemem zdrady małżeńskiej. Często współmałżonek, zraniony niewiernością swojego partnera, potrzebuje wsparcia w przebyciu tego trudnego okresu w swoim życiu. 

Współpraca z agencją detektywistyczną

Detektyw wszystkie informacje jak i dowody zdobyte podczas śledztwa udostępnia jedynie klientowi, który go wynajął. Każdy pracownik agencji detektywistycznej zobowiązany jest do zachowania poufności o śledztwie, które prowadzi. 

Prace agencji detektywistycznej oparte są na pisemnej umowie z klientem, sporządzonej na podstawie ustawy o usługach detektywistycznych. Po zakończeniu śledztwa klient otrzymuje nie tylko dokumentację, lecz także sprawozdanie z przeprowadzonego śledztwa. Zdrada małżeńska powinna być przez detektywa potraktowana z odpowiednim taktem i dyskrecją. Tylko dobry detektyw zweryfikuje obawy swojego klienta i pomoże mu w zaplanowaniu kolejnych kroków.